Σκληρά αδρανή για αντιολισθηρές στρώσεις
Άμμος Σφραγιστικών επιστρώσεων (slurry seal)
Αδρανή Οδοποιίας
Άμμος Αμμοβολής/Υδροβολής
Άμμος κυβόλιθων, πλακών πεζοδρομίων
Άμμος βιομηχανικών δαπέδων
Σιδηρούχα Σκωρία


Άμμος κυβόλιθων, πλακών πεζοδρομίων

Γενικά

Η βιομηχανία παραγωγής ετοίμων προϊόντων σκυροδέματος (πλάκες πεζοδρομίου, κυβόλιθοι, πλακιδίων, φρεατίων, κρασπέδων κτλ.) βασίζει την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της στην σταθερότητα των πρώτων υλών και ειδικότερα των αδρανών υλικών. Η εξολοκλήρου βιομηχανοποιημένη παραγωγή αδρανών της ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ εξασφαλίζει:

Χαρακτηριστικά προϊόντων

Τα αδρανή της ΑΕΙΦΟΡΟΣ χαρακτηρίζονται από υψηλή καθαρότητα, σκληρότητα (υψηλότερη της χαλαζιακής), σταθερή/αμετάβλητη ποιότητα της τυποποιημένης παραγωγής.
Ενδεικτικά οι μηχανικές ιδιότητες της άμμου προς αντικατάσταση της χαλαζιακής εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Περιγραφή

Δείκτης

Αδρανή ΑΕΙΦΟΡΟΣ

Πρότυπο

Αντίσταση σε στίλβωση

PSV

64

EN 1097-8:1999

Αντίσταση σε θρυμματισμό (Los Angeles)

LA

13%

ΕΝ 1097-2:1998

Αντίσταση σε φθορά

ΜDE

6

EN 1097-1

Αντίσταση σε απότριψη

AAV

2,3

EN 1097-8:1999, annex A

Υδατοαποροφητικότητα

WA

1,5%

EN 1097-6:2000

Αντίσταση σε κρούση

ACV

13

BS 812/110

Εφαρμογές

  1. Αντιολισθηρές επιφάνειες προϊόντων σκυροδέματος
  2. Αντικατάσταση χαλαζιακής άμμου
  3. Αντικατάσταση σμύριδας

Η εφαρμογή των αδρανών της ΑΕΙΦΟΡΟΣ εξασφαλίζει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, αυξάνοντας τις μηχανικές αντοχές των ετοίμων προϊόντων. Παράλληλα αποτελεί βασικό αντικαταστάτη της χαλαζιακής άμμου, ενός ακριβού υλικού εισαγωγής.