Σκληρά αδρανή για αντιολισθηρές στρώσεις
Άμμος Σφραγιστικών επιστρώσεων (slurry seal)
Αδρανή Οδοποιίας
Άμμος Αμμοβολής/Υδροβολής
Άμμος κυβόλιθων, πλακών πεζοδρομίων
Άμμος βιομηχανικών δαπέδων
Σιδηρούχα Σκωρία


Άμμος Αμμοβολής

Γενικά

Πρόκειται για μία τεχνική καθαρισμού των τραχειών επιφανειών, η οποία εφαρμόζεται με την εκτόξευση άμμου με πολύ μεγάλη πίεση. Συνίσταται στην προετοιμασία επιφανειών προς περαιτέρω επεξεργασία.


Χαρακτηριστικά προϊόντων


Προϊόν θραύσης και κοσκίνισης της μεταλλουργικής σκωρίας.

Τα χαρακτηριστικά της παραγόμενης άμμου αμμοβολής είναι:

Περιγραφή

Αδρανή ΑΕΙΦΟΡΟΣ

Αγωγιμότητα

480 μS/cm

Σκληρότητα (κατά Mosh)

6 Mosh

Υγρασία

< 0,10%

Αμμοβολή με μεταλλουργική σκωρία:

Πριν από την αμμοβολή
Μετά από αμμοβολή

 

Εφαρμογές

  • μεταλλικές επιφάνειες (αφαίρεση βαφής, σκουριάς, ορατών αποθέσεων)
  • μαρμάρινων επιφανειών (υδροβολή)
  • πλακών πεζοδρομίου
  • επιφανειών σκυροδέματος
  • μνημείων, διατηρητέων κτισμάτων (καθαρισμός επιφανειών λιθοδομών προς συντήρηση κτλ.)